Naar hoofdinhoud gaan

Privacyverklaring

About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland (versie: mei 2024).

In de volgende privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens door About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg ( “ABOUT YOU“ ev/of “verwerkingsverantwoordelijke“) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( “AVG“) en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming ( "BDSG"). Onze privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites, applicaties en andere diensten (hierna gezamenlijk “diensten“): www.aboutyou.be, ABOUT YOU App.

Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door. Als je vragen of opmerkingen hebt over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via [email protected] .

Inhoud

Je kunt gemakkelijk direct naar het gedeelte springen waarin je geïnteresseerd bent, door op het betreffende hoofdstuk of de betreffende paragraaf te klikken.

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd en categorieën van ontvangers

3.1. Oproepen van onze websites/applicaties

3.1.1. Logfiles

3.1.2. Cookies en tracking

3.2. Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

3.2.2. Gebruik van gegevens voor fraudepreventie

3.2.3. Doorgifte van informatie aan transportdienstverleners/verzendpartners

3.2.4. Doorgifte van informatie aan partnerbedrijven

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1. Reclame per post

3.3.2. Nieuwsbrief

3.3.3. Productaanbevelingen via e-mail

3.3.4. Wedstrijden

3.4. Persoonlijke gebruikerservaring

3.4.1. Identificatie op pagina's van derden

3.4.2. Gepersonaliseerde advertenties en inhoud

3.4.3. Marktonderzoek

3.4.4. Productontwikkeling

3.4.5. Performance

3.5. Gegevensverwerking voor factureringsdoeleinden

3.6. Fanpages

3.7. Facebook Connect / Login

3.8. Login via Apple ("Met Apple aanmelden")

3.9. Klantenaccount / gebruikersaccount

3.10. Contact

3.11. Betaalmethoden

3.11.1. Paypal

3.11.2. Klarna betaalmethoden

3.11.3. Bancontact

4. Geen verplichting om gegevens te verstrekken

5. Ontvangers van persoonsgegevens

5.1. Doorgifte van gegevens aan derden

5.2. Doorgifte aan verwerkers

6. Opslagduur en gegevenswissing

7. Ontvangers buiten de EER

8. Jouw rechten

8.1. Overzicht

8.2. Rechten van bezwaar

8.3. Recht van herroeping

8.4. Fanpages

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevensverwerking door

About You SE & Co. KG,
Domstraße 10, 20095 Hamburg, Duitsland
Telefoon: 0800 / 778 71
Email: [email protected]

wettelijk vertegenwoordigd door: ABOUT YOU Verwaltungs SE, die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door de bestuursleden Tarek Müller, Hannes Wiese en Sebastian Betz. Voorzitter van de raad van commissarissen: Sebastian Klauke

Website: www.aboutyou.de

Voor de volgende diensten: www.aboutyou.be, ABOUT YOU App

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Je kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke via

About You SE & Co. KG
t.a.v. Sebastian Herting - gegevensbescherming
Domstraße 10
20095 Hamburg
Duitsland

E-ail: [email protected] bereiken.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen die door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde worden nagestreefd en categorieën van ontvangers

3.1. Oproepen van onze websites/applicaties

3.1.1. Logfiles

Telkens wanneer er toegang wordt verkregen tot de diensten, wordt er door de desbetreffende internetbrowser van je eindapparaat informatie verzonden naar de server van onze dienst en tijdelijk opgeslagen in protocolbestanden, de zogenaamde logfiles. De gegevensrecords die zijn opgeslagen in de logfiles bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van toegang, naam van de opgevraagde pagina, IP-adres van het aanvragende apparaat, apparaattype, cfRayId, referrer-URL (URL vanwaar je bij onze dienst terecht bent gekomen), het overgedragen gegevensvolume, laadtijd, product- en versie-informatie van de respectievelijk gebruikte browser en de naam van de provider van je internettoegang. Wij verwerken de logfiles om onze diensten betrouwbaar en veilig te kunnen aanbieden.
Voor zover wij hierbij persoonsgegevens (bijv. het IP-adres) verwerken, is de rechtsgrond hiervoor art. 6 lid 1 f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de

 • garantie van een vlotte verbinding,
 • garantie van een comfortabel gebruik van onze diensten,
 • beoordeling van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Een directe conclusie over je identiteit is niet mogelijk op basis van de informatie en zal ook niet door ons worden getrokken. De informatie wordt opgeslagen en automatisch verwijderd nadat de bovengenoemde doeleinden zijn bereikt. De standaardtermijnen voor verwijdering zijn gebaseerd op het noodzakelijkheidscriterium.

Voor zover wij cookies of soortgelijke technologieën gebruiken in verband met de hierboven beschreven verwerking van logfiles, is dit absoluut noodzakelijk om de door jou gevraagde diensten te kunnen aanbieden. Deze cookies mogen wij op basis van artikel 25 lid 2 nr. 2 van de Duitse Wet inzake gegevensbescherming en de bescherming van de privacy in de telecommunicatie en digitale diensten ( “TDDDG”) zonder jouw toestemming gebruiken.

3.1.2. Cookies en tracking

Algemene informatie

In onze diensten maken wij en onze partners gebruik van cookies of soortgelijke technologieën (gezamenlijk ook "cookies" genoemd). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je desbetreffende eindapparaat (laptop, tablet, smartphone of dergelijke) kunnen worden opgeslagen wanneer je onze diensten bezoekt en/of gebruikt. Cookies veroorzaken geen schade aan je eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens voortvloeit uit het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat we daardoor rechtstreeks kennis kunnen vergaren over je identiteit en/of conclusies over jouw persoon kunnen trekken.

Sommige van de gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Door middel van dergelijke cookies kunnen we bijvoorbeeld de veiligheid van onze diensten verbeteren door botaanvallen te voorkomen.

Andere cookies blijven op je eindapparaat staan en stellen ons in staat om je eindapparaat bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente of sessieoverschrijdende cookies). Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om je in onze diensten advertenties en inhouden te tonen die op jou persoonlijk zijn afgestemd.

Toestemming voor het gebruik van cookies

De meeste cookies gebruiken we op basis van jouw toestemming. Wij vragen je om deze toestemming in ons Consent Management Plattform ( “CMP“ en/of “Voorkeurcentrum”). Daar wordt ze beschreven onder "Informatie opslaan en/of oproepen op je eindapparaat". Als je toestemming geeft, is dit de rechtsgrond voor het gebruik van cookies (paragraaf 25 lid 1 TDDDG in combinatie met art. 6 lid 1 a) AVG). Wij slaan de door jou genomen beslissing of je toestemming wilt geven op, om deze vervolgens te kunnen implementeren. Een uitzondering op deze toestemmingsvereiste geldt alleen voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het leveren van een dienst waar je uitdrukkelijk om hebt gevraagd. Deze cookies mogen wij zonder jouw toestemming gebruiken op basis van paragraaf 25 lid 2 nr. 2 TDDDG.

Toestemming voor de verwerking van je gegevens op basis van cookies

In ons CMP vragen we je bovendien - voor zover nodig - ook om je toestemming voor de verwerking van je gegevens op basis van deze cookies. Daarbij vragen we niet alleen om toestemming voor ons, maar ook voor de verwerking van dergelijke gegevens door onze partners .

In ons CMP vind je in het bijzonder gedetailleerde informatie over de doeleinden waarvoor wij en onze partners je gegevens willen verwerken op basis van je toestemming, evenals een lijst van onze partners met meer informatie over de gegevensverwerking die zij willen uitvoeren op basis van je toestemming.

De door jou in het CMP genomen beslissing of en in hoeverre je toestemming wilt geven voor de verwerking van je gegevens op basis van cookies wordt door ons opgeslagen onder een zogenaamde toestemmings-ID (bijv. d13b5c50-6x7a-4d7b-9962-3846c8abba), die je ook vindt aan het einde van onze privacyverklaring om deze vervolgens te kunnen implementeren. Deze pseudonieme toestemmings-ID wordt individueel voor jou als websitegebruiker gegenereerd om juridisch bewijs te kunnen leveren van de instellingen die je hebt uitgevoerd in ons CMP en de toestemmingen die daarin zijn gegeven/ingetrokken met vermelding van het tijdstip (datum, tijd). Je kunt de toestemmings-ID op elk moment oproepen in ons CMP onder de rubriek "Instellingen".

De rechtsgrond voor een gegevensverwerking die daarbij plaatsvindt is art. 6 lid 1 f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw beslissing om toestemming te geven, zodat we je niet telkens opnieuw bij elke toegang tot onze diensten hoeven te vragen of je toestemming wilt geven.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens, is art. 6 lid 1 a) AVG de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking.


Opmerking recht van herroeping

Je kunt je toestemming(en) te allen tijde geheel of gedeeltelijk met rechtskracht voor de toekomst intrekken door je instellingen in ons CMP hier te wijzigen en te klikken op "Selectie bevestigen" of door te klikken op "Alles weigeren". Je vindt ons CMP ook altijd onderaan de pagina onder de link "Voorkeurcentrum (toestemmingsbeheer)". Je herroeping verandert niets aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming(en) voorafgaand aan de herroeping.


3.2. Totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van een overeenkomst

3.2.1. Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

Als je je registreert bij een van onze diensten en/of een verdere overeenkomst met ons sluit (bijv. een product bij ons koopt), verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en/of beëindiging van de overeenkomst. Daartoe behoren:

 • Aanspreektitel
 • Voornaam, achternaam
 • Factuur- en leveringsadres
 • E-mailadres
 • Factuur- en betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Informatie over geplaatste bestellingen
 • Shop instellingen

De rechtsgrond hiervoor is art. 6 b) AVG, d.w.z. dat je ons de informatie verstrekt op basis van de desbetreffende contractuele relatie (bijv. beheer van de klant-/gebruikersaccount, afhandeling van een koopovereenkomst) tussen jou en ons. We zijn ook verplicht om je e-mailadres te verwerken in het geval van een aankoop via onze websites/applicaties op grond van de wettelijke vereisten in het Duitse Burgerlijk Wetboek ( "BGB“), die voorzien dat wij een elektronische orderbevestiging moeten versturen (art. 6 lid 1 c) AVG).

Wij bewaren de voor de afhandeling van de overeenkomst verzamelde gegevens - voor zover we deze niet voor onze eigen marketingdoeleinden gebruiken - voor de duur van de betreffende overeenkomst en tot het verstrijken van de betreffende wettelijke of eventuele contractuele garantie- en waarborgrechten en toepasselijke verjaringstermijnen. Na het verstrijken van deze termijn bewaren we de informatie over de contractuele relatie die vereist is volgens de handels- en belastingwetgeving gedurende de door de wet bepaalde periodes. Gedurende deze periode worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in geval van een controle door de belastingdienst. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 6.De rechtsgrond voor deze verdere gegevensverwerking is art. 6 lid 1 c) AVG en art. 6 lid 1 f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Voor de afhandeling van een koopovereenkomst via onze diensten zijn ook de volgende gegevensverwerkingen nodig:

Betalingsgegevens worden doorgegeven aan betalingsdienstaanbieders die in opdracht van ons de betaling(en) verwerken. Gegevens over het leveringsadres geven wij door aan logistieke bedrijven en verzendpartners die door ons zijn aangesteld, zodat de bestelling kan worden afgeleverd. Om te verzekeren dat de goederen volgens jouw wensen worden geleverd, is het mogelijk dat we jouw e-mailadres en, indien nodig, telefoonnummer doorgeven aan het logistieke bedrijf en/of de verzendpartner die door ons is aangesteld om de levering uit te voeren. Indien nodig zullen zij voor de levering contact met je opnemen om de details van de levering met je af te stemmen. De respectieve gegevens worden uitsluitend doorgegeven voor het desbetreffende doel en worden na levering niet gebruikt voor andere doeleinden en worden weer verwijderd na het verstrijken van de bestaande bewaarplichten onder de handels- en belastingwetgeving.

3.2.2. Gebruik van gegevens voor fraudepreventie

De informatie die je in het kader van een bestelling verstrekt, kan worden gebruikt om te controleren of er sprake is van een atypisch bestelproces (bijv. het gelijktijdig bestellen van een groot aantal goederen op hetzelfde adres via verschillende klantenaccounts). Wij hebben principieel een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van een dergelijke controle. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG.

3.2.3. Doorgifte van informatie aan transport dienstverleners/verzendpartners

Voor het leveren van bestelde goederen werken wij samen met logistieke dienstverleners/transportbedrijven en/of verzendpartners: De volgende gegevens kunnen aan hen worden doorgegeven ten behoeve van de levering van de bestelde goederen of ten behoeve van de kennisgeving van verzending: voornaam, achternaam, postadres en eventueel e-mailadres en telefoonnummer. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 b) AVG.

3.2.4. Doorgifte van informatie aan partnerbedrijven

Je hebt de mogelijkheid om gebruik te maken van aanbiedingen van derden via onze diensten. In deze gevallen sluit je eventueel rechtstreeks een overeenkomst met een van onze partners, aan wie de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (bijv. voornaam, achternaam, factuur- en leveringsadres, e-mailadres, factuur- en betalingsgegevens, geboortedatum, telefoonnummer) worden doorgegeven. Dergelijke voordelige aanbiedingen van onze partners zijn herkenbaar en aangeduid als partner aanbiedingen. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 b) AVG.

3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

3.3.1. Reclame per post

Wij hebben principieel een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van bepaalde informatie voor marketingdoeleinden om je relevante aanbiedingen te kunnen toesturen. Wij verwerken voor reclame per post de volgende informatie voor onze eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden: voornaam, achternaam, postadres, geboortejaar.

Wij hebben bovendien het recht om naast de bovengenoemde gegevens ook andere persoonlijke gegevens die wij over jou hebben verzameld in overeenstemming met de wettelijke vereisten op te slaan voor onze eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden. Het doel is om je reclame toe te sturen die uitsluitend is afgestemd op jouw daadwerkelijke of veronderstelde behoeften/interesses en je dus niet lastig te vallen met reclame die niet relevant is voor jou.

De extra opgeslagen gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Bovendien pseudonimiseert / anonimiseert ABOUT YOU persoonsgegevens die over jou zijn verzameld met als doel de gepseudonimiseerde / geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden en voor marketingdoeleinden van derden (adverteerders).

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (reclame per post) is art. 6 lid 1 f) AVG. Wij en de derden met wie wij samenwerken hebben een gerechtvaardigd belang bij het toesturen van reclame per post (afgestemd op jouw behoeften/interesses) voor zover dit in overeenstemming is met de wettelijke vereisten voor direct marketing.


Opmerking recht van herroeping
Je kunt te allen tijde kosteloos met rechtskracht voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor bovengenoemde marketingdoeleinden via [email protected].

Als je bezwaar maakt, worden je gegevens geblokkeerd voor verdere gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. We willen erop wijzen dat in uitzonderlijke gevallen tijdelijk toch reclamemateriaal kan worden verzonden na ontvangst van je bezwaar. Dit heeft technisch te maken met de benodigde doorlooptijd binnen het selectieproces en betekent niet dat we je bezwaar niet hebben uitgevoerd.


3.3.2. Nieuwsbrief

Als onderdeel van onze diensten bieden we je de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn gemaakt bij het invoeren van het e-mailadres, gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-methode (DOI-methode): nadat je je e-mailadres hebt ingevuld in het registratieveld en toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, sturen we je een bevestigingslink naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Alleen wanneer je op deze bevestigingslink klikt, wordt je e-mailadres toegevoegd aan onze distributielijst voor het versturen van onze nieuwsbrief. De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.


Opmerking recht van herroeping
Je kunt je toestemming te allen tijde met rechtskracht voor de toekomst intrekken door een bericht te sturen naar [email protected] of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid aan het einde van elke nieuwsbrief.3.3.3. Productaanbevelingen via e-mail

Als bestaande klant ontvang je regelmatig productaanbevelingen van ons per e-mail. Je ontvangt deze productaanbevelingen van ons, ongeacht of je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief. Daarbij gebruiken wij het e-mailadres dat je in het kader van de aankoop hebt opgegeven om reclame te maken voor onze eigen goederen en/of diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en/of diensten die je bij ons hebt gekocht op basis van een reeds geplaatste bestelling. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het toesturen van productaanbevelingen per e-mail voor zover dit in overeenstemming is met de wettelijke vereisten voor direct marketing.


Opmerking recht van herroeping
Je kunt te allen tijde kosteloos met rechtskracht voor de toekomst bezwaar maken tegen onze productaanbevelingen door een bericht te sturen naar [email protected] of door gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid aan het einde van elke e-mail met productaanbevelingen.3.3.4. Wedstrijden

Als je je inschrijft voor/deelneemt aan wedstrijden georganiseerd door ABOUT YOU (hierna “deelname"), genoemd), gebruiken we de gegevens die je verstrekt tijdens de betreffende deelname voor het uitvoeren van de deelnameovereenkomst, in het bijzonder om je op de hoogte te stellen van de gewonnen prijs en eventueel om reclame te maken voor onze aanbiedingen en/of aanbiedingen van onze wedstrijdpartners. Gedetailleerde informatie vind je in de desbetreffende deelnamevoorwaarden van de respectievelijke wedstrijd. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking zijn art. 6 lid 1 a) AVG en art. 6 lid 1 b) AVG.

3.4. Persoonlijke gebruikerservaring

Wij en onze partners willen je een zo persoonlijk mogelijke gebruikerservaring bieden op onze diensten. In ons CMP vragen we daarom je toestemming voor de verwerkingsdoeleinden die hieronder worden beschreven in de paragrafen 3.4.1 tot 3.4.4. De rechtsgrond voor de in deze delen beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

Daarnaast verwerken we je gegevens om onze diensten veilig en betrouwbaar te kunnen leveren in de door jou gewenste vorm. Meer informatie hierover vind je in paragraaf 3.4.5. De rechtsgrond voor de daar beschreven gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het veilig en betrouwbaar aanbieden van onze diensten en bij het leveren van diensten die uitdrukkelijk door jou gewenst zijn (bijv. onze winkelwagenfunctie).

3.4.1. Identificatie op pagina's van derden

Voor bepaalde diensten moeten we gebruikers kunnen toewijzen op onze eigen sites of die van derden, bijvoorbeeld om je advertenties voor onze producten te kunnen tonen op sites van derden. Hiervoor kennen wij of onze partners een pseudonieme identificatie (ID) toe. Daarnaast kunnen wij en onze partners je op sites van derden met behulp van je gepseudonimiseerde e-mailadres of telefoonnummer toewijzen.

Welke informatie wij of de respectieve partners op basis van je toestemming willen gebruiken, kun je vinden in de partnerlijst.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

3.4.2. Gepersonaliseerde advertenties en inhoud

Om je de volledige ABOUT YOU-ervaring te kunnen bieden, gebruiken wij en onze partners met jouw toestemming bepaalde informatie (zoals browserinformatie, klikpad, datum en tijd van het bezoek, geografische locatie, IP-adres, gebruiksgegevens, bezochte websites) om je in onze webshop en op sites van derden gepersonaliseerde advertenties en inhoud te tonen, die bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op je voorkeuren of recent bekeken producten.

Welke informatie wij of de respectieve partners op basis van je toestemming willen gebruiken, kun je vinden in de partnerlijst.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

3.4.3. Marktonderzoek

Wij en onze partners gebruiken met jouw toestemming bepaalde informatie over de interactie met inhoud en advertenties in onze webshop en op sites van derden, om beter te kunnen beoordelen hoe deze door onze gebruikers worden ontvangen. Hiervoor combineren we gegevensrecords (zoals gebruikersprofielen, statistieken, marktonderzoeks- en analysegegevens) die ons vertellen hoe jij en andere gebruikers omgaan met inhoud en advertenties. Aan de hand van deze informatie kunnen we gemeenschappelijke kenmerken uitwerken, bijvoorbeeld om te bepalen welke inhoud relevant is voor welke doelgroepen.

Welke informatie wij of de respectieve partners op basis van je toestemming willen gebruiken, kun je vinden in de partnerlijst.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

3.4.4. Productontwikkeling

Wij en onze partners gebruiken met jouw toestemming informatie over jouw activiteiten in onze webshop en op sites van derden (bijv. jouw interactie met advertenties of inhoud), omdat dit ons helpt om onze producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen op basis van gebruikersinteracties, het type doelgroep, enz. Dit doel omvat niet de ontwikkeling of verbetering van gebruikersprofielen en -identificaties.

Welke informatie wij of de respectieve partners op basis van je toestemming willen gebruiken, kun je vinden in de partnerlijst.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

3.4.5. Performance

Wij hebben bepaalde informatie nodig om onze webshop veilig en betrouwbaar te kunnen aanbieden. Hiervoor controleren en voorkomen we ongebruikelijke en mogelijk frauduleuze activiteiten (bijv. met betrekking tot reclame, advertentieklikken door bots) en zorgen we ervoor dat systemen en processen goed en veilig functioneren. De informatie kan ook worden gebruikt om problemen op te lossen die jij of wij hebben bij het aanbieden van inhoud en advertenties of die jij ondervindt bij jouw interactie daarmee. Daarnaast hebben we bepaalde informatie nodig om je onze webshop in de door jou gewenste vorm te kunnen aanbieden, zo houden we bijvoorbeeld bij welke producten je in je winkelmandje hebt gelegd of op je verlanglijstje hebt geplaatst.

Welke informatie wij of de respectieve partners voor deze doeleinden gebruiken, kun je vinden in de partnerlijst.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) AVG. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het veilig en betrouwbaar aanbieden van onze diensten en bij het leveren van diensten die uitdrukkelijk door jou gewenst zijn (bijv. onze winkelwagenfunctie).

3.5. Gegevensverwerking voor factureringsdoeleinden

Wij bieden op onze diensten advertentieruimte aan adverteerders, wiens producten je kunt kopen op onze diensten die direct gerelateerd zijn aan jouw winkelervaring op ABOUT YOU of wiens producten ook interessant voor je kunnen zijn. Deze advertentiedienst wordt gefactureerd op basis van zogenaamde impressies (d.w.z. informatie over hoe vaak de advertentie is gezien) en op basis van de interactie met de advertentie (d.w.z. bijvoorbeeld informatie over hoe vaak er op de advertentie is geklikt). Daarom verzamelen we deze informatie om onze diensten op prestatiebasis te kunnen factureren. De informatie wordt daarnaast verwerkt om eventuele fouten in verband met de facturering op te sporen en in de toekomst te voorkomen (zogenaamde debugging).

Uit de gegevens die wij in deze context verwerken, kunnen geen conclusies worden getrokken over onze gebruikers. Alleen met jouw toestemming verwerken we de gegevens om je een zo persoonlijk mogelijke gebruikerservaring te kunnen bieden (zie paragraaf 3.4),met name voor de volgende doeleinden: Gepersonaliseerde advertenties en inhoud (paragraaf 3.4.2), marktonderzoek (paragraaf 3.4.3) en productontwikkeling (paragraaf 3.4.4). Als je ons hiervoor toestemming geeft, creëren we een persoonlijke koppeling om de gegevens te kunnen verwerken voor de door jou gekozen doeleinden. Gedetailleerde informatie over deze gegevensverwerking vind je in paragraaf 3.4 en in ons CMP.

3.6. Fanpages

ABOUT YOU onderhoudt sociale mediaprofielen op de sociale netwerken Facebook en Instagram ( "Fanpages“), diensten van Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland ( "Meta“), waarop we regelmatig inhoud en aanbiedingen publiceren en delen. Wanneer je interactie hebt met onze fanpages of andere Facebook- of Instagram-websites, gebruikt Meta cookies en vergelijkbare technologieën om je gebruiksgedrag bij te houden. ABOUT YOU kan voor haar fanpages algemene statistieken bekijken over de interesses en demografische kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, regio) van de gebruikers. Als je sociale netwerken gebruikt, worden het type, de omvang en de doeleinden van de gegevensverwerking op de sociale netwerken in eerste instantie bepaald door de beheerders van de sociale netwerken. Een uitzondering geldt voor zogenaamde pagina-inzichten, waarvoor we samen met Meta verantwoordelijk zijn en dat we hieronder uitleggen.

Verwerking van jouw gegevens door Meta

Meta verwerkt je gegevens bij het gebruik van fanpages ook voor eigen doeleinden, die niet worden beschreven in deze privacyverklaring en waarover wij geen controle hebben. Je kunt hierover meer informatie vinden bij de betreffende sociale netwerken:

Privacybeleid van Facebook

Privacybeleid van Instagram

Gebruiksanalyse (pagina-inzichten)

Wanneer je interactie hebt met onze fanpages gebruikt Meta cookies en vergelijkbare technologieën om je gebruiksgedrag bij te houden. ABOUT YOU ontvangt in dit verband "pagina-inzichten" die statistische, niet-persoonlijke (geanonimiseerde) informatie over bezoekers bevatten. Een koppeling aan jouw persoon is voor ons niet mogelijk. De selectie en samenstelling van informatie over pagina-inzichten wordt uitsluitend uitgevoerd door Meta. Pagina-inzichten helpen ons te achterhalen hoe onze fanpages worden gebruikt, wat de interesses van de bezoekers zijn en welke onderwerpen en inhoud bijzonder populair zijn. Wij gebruiken deze informatie om de bezoekers van onze fanpages relevante inhoud aan te bieden en beter te kunnen inspelen op de interesses en gebruiksgewoonten van onze bezoekers.

ABOUT YOU en Meta zijn samen verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens voor het beschikbaar stellen van pagina-inzichten (art. 26 AVG). Er is een overeenkomst tussen ABOUT YOU en Meta waarin is vastgelegd welk bedrijf welke gegevensbeschermingsverplichtingen vervult in overeenstemming met de AVG met betrekking tot de verwerking van gegevens over pagina-inzichten.

De overeenkomst met Meta is hier beschikbaar.

De essentiële inhoud van deze overeenkomst (inclusief een lijst met pagina-inzichtgegevens) heeft Meta hier samengevat.

Voor zover je toestemming hebt gegeven aan Meta met betrekking tot het creëren van pagina-inzichten zoals hierboven beschreven, is de rechtsgrond art. 6 lid 1 a) AVG.

3.7. Facebook Connect / Login

ABOUT YOU biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich voor de dienst aan te melden met zijn of haar Facebook-toegang (de zogenaamde Facebook Connect-functie). Facebook Connect is een dienst van het sociale netwerk Facebook, dat door Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland) ("Meta") wordt beheerd. Een extra registratie bij ABOUT YOU is dan niet nodig. Om zich aan te melden wordt de gebruiker doorgestuurd naar de website van Facebook, waar hij of zij kan inloggen met zijn gebruiksgegevens. Hierdoor worden het Facebook-profiel en de dienst van ABOUT YOU aan elkaar gekoppeld. Door de koppeling ontvangt ABOUT YOU automatisch de informatie van Meta waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto, geslacht, vriendenlijst). Deze informatie gebruiken wij om jou te kunnen identificeren wanneer je ABOUT YOU gebruikt.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

Meer informatie over Facebook Connect en de privacy-instellingen vind je hier: Privacybeleid van Facebook.

3.8. Login via Apple ("Met Apple aanmelden")

ABOUT YOU biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich voor de dienst aan te melden met zijn of haar Apple-ID ("Aanmelden met Apple"). Deze aanmeldingsfunctie is een dienst van Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland („Apple“). Een extra registratie bij ABOUT YOU is dan niet nodig.

Om zich aan te melden wordt de gebruiker doorgestuurd naar de website van Apple, waar hij of zij kan inloggen met zijn gebruiksgegevens. Hierbij worden de Apple-ID van de gebruiker en onze dienst aan elkaar gekoppeld. Daarbij heeft de gebruiker de mogelijkheid om ofwel het e-mailadres te gebruiken dat bij Apple is opgeslagen ("E-mailadres delen") of een gepseudonimiseerd e-mailadres ("Mijn e-mailadres verbergen"). Als de gebruiker "E-mailadres delen" kiest, ontvangt ABOUT YOU het e-mailadres en de naam die aan de Apple-ID zijn gekoppeld. Met de functie "Mijn e-mailadres verbergen" maakt Apple het mogelijk om je te registreren voor andere diensten buiten Apple, zoals ABOUT YOU, zonder het e-mailadres dat bij Apple is opgeslagen in gewone tekst prijs te geven. Als de gebruiker deze functie activeert bij het aanmaken van een nieuwe ABOUT YOU-klantenaccount, genereert Apple een willekeurig e-mailadres met het domein @privaterelay.appleid.com. Alles wat naar dit adres wordt gestuurd, wordt automatisch doorgestuurd naar het e-mailadres dat aan de Apple-ID is gekoppeld. Wanneer je de aanmeldingsfunctie gebruikt, wordt het desbetreffende IP-adres doorgestuurd naar Apple.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a) AVG.

Meer informatie over gegevensverwerking door Apple vind je hier: Privacybeleid van Apple .

3.9. Klantenaccount / gebruikersaccount

Om je het grootst mogelijke comfort te bieden, bieden we je de permanente opslag van je persoonsgegevens in een klantenaccount/gebruikersaccount met wachtwoordbeveiliging aan.

Het aanmaken van een klantenaccount is in principe vrijwillig. Als je een klantenaccount aanmaakt, gebeurt de verwerking van je hier verzamelde gegevens op basis van art. 6 lid 1 b) AVG. Na het aanmaken van een klantenaccount hoef je je gegevens niet opnieuw in te voeren. Bovendien kun je de gegevens die over jou zijn opgeslagen in je klantenaccount op elk moment bekijken en wijzigen.

Alleen als je bestellingen wilt plaatsen via onze website/applicatie, is het openen van een klantenaccount verplicht voor de afhandeling van de overeenkomst.

Naast de gegevens die worden gevraagd bij het plaatsen van een bestelling, moet je een zelfgekozen wachtwoord invoeren om een klantenaccount aan te maken. Dit wordt samen met je e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot je klantenaccount. Behandel je persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak ze vooral niet toegankelijk voor onbevoegde derden. Houd er rekening mee dat je ook na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij je actief uitlogt.

Je hebt de mogelijkheid om je klantenaccount op elk gewenst moment te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat dit niet meteen betekent dat de gegevens die zichtbaar zijn in de klantenaccount tegelijkertijd worden verwijderd, als je ooit een bestelling bij ons hebt geplaatst. Je gegevens worden automatisch verwijderd na het verstrijken van de voor ons geldende bewaarplichten op grond van de handels- en belastingwetgeving of de toepasselijke verjaringstermijnen. Meer informatie hierover vind je in hoofdstuk 6. De rechtsgrond voor deze verdere gegevensverwerking is art. 6 lid 1 c) AVG en art. 6 lid 1 f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

3.10. Contact

Je hebt de mogelijkheid om op verschillende manieren met ons contact op te nemen. Per e-mail, telefoon, chat of post. Wanneer je contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die je vrijwillig in dit verband verstrekt uitsluitend met als doel contact met je op te nemen en je verzoek te verwerken.

Wij gebruiken het CRM-systeem Zendesk om verzoeken van klanten te verwerken. De aanbieder is Zendesk, Inc., 1019 Market Street in San Francisco, CA 94103, VS ( „Zendesk“). Wij gebruiken Zendesk om je verzoeken snel en efficiënt te verwerken. Wij hebben met Zendesk een orderverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement, DPA) gesloten. Zendesk verwerkt je gegevens bij verzoeken aan ons uitsluitend in opdracht van ons en niet voor eigen doeleinden.

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a), art. 6 lid 1 b), art. 6 lid 1 c) AVG en art. 6 lid 1 f) AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van verzoeken van onze gebruikers die van algemene aard zijn en niet direct verband houden met een contractuele relatie.

3.11. Betaalmethoden

WWij verwerken jouw betalingsgegevens met het oog op het afhandelen van betalingen, bijvoorbeeld als je een product en/of dienst koopt of gebruikt via www.aboutyou.be. Afhankelijk van de betalingswijze geven we je betalingsgegevens door aan derden (bijv. in het geval van een creditcardbetaling aan je creditcardprovider).

De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 a), art. 6 lid 1 b), AVG en art. 6 lid 1 f) AVG.

3.11.1. Paypal

Bij betaling via PayPal worden je betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal"). De rechtsgrond voor de doorzending is de uitvoering van de overeenkomst, art. 6 lid 1 b) AVG.

PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betalingsmethoden creditcard via PayPal, automatisch incasso via PayPal of - indien aangeboden - "kopen op factuur" via PayPal. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betalingsmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover er scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van de kredietwaardigheidsinformatie, hebben deze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere adresgegevens gebruikt. Meer informatie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, onder meer informatie over de gebruikte kredietbureaus, vind je in het privacybeleid van Paypal. PayPal handelt als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3.11.2. Klarna betaalmethoden

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden ( "Klarna“), bieden wij de volgende betalingsmogelijkheden aan. De betaling wordt telkens aan Klarna gedaan:

 • Factuur: De betalingstermijn is 30 dagen vanaf de verzending van de goederen/het ticket/ of, in het geval van andere diensten, de levering van de dienst. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waarin deze betaalmethode beschikbaar is, vind je hier .

Voor het gebruik van de betaalmethoden factuur en automatisch incasso/onmiddellijke bankoverschrijving is een positieve kredietcontrole vereist. Als je kiest voor een betalingsoptie van Klarna, geven we je gegevens door aan Klarna voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van het initiëren van de aankoop en het verwerken van de koopovereenkomst. Wij vragen je begrip voor het feit dat we je alleen betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vind je hier .

Je persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming en zoals vermeld in de privacyverklaring van Klarna. Klarna handelt als een verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

De rechtsgrond voor de doorzending van je gegevens aan Klarna is de uitvoering van de overeenkomst, art. 6 lid 1 b) AVG.

3.11.3. Bancontact

In samenwerking Bancontact Payconiq Company SA/NV 82, rue d'Arlon, 1040-Brussels, Belgium ("Bancontact“) bieden we een betalingsoptie aan. Bancontact is een online betalingssysteem dat door verschillende Belgische banken werd ontwikkeld. Deze banken zijn: Dexia, BNP Paribas, ING, FINTRO, KBC, CBC, AXA bank, VDK Spaarbank en Record Bank. Alle klanten van deze banken, die aan online-banking doen, kunnen Bancontact gebruiken. U betaalt dan snel en gemakkelijk in de vertrouwde online-bankieren omgeving van uw eigen bank.

De gegevens die nodig zijn voor de betaling worden doorgestuurd naar uw bank. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens ontvangt u bij uw betreffende bank of in de privacyverklaring van Bancontact.

4. Geen verplichting om gegevens te verstrekken

In principe ben je niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verstrekken. Voor het gebruik van bepaalde onderdelen van onze diensten kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verstrekken, in het bijzonder voor de aankoop van goederen. Als je ons de hiervoor noodzakelijke gegevens niet wilt verstrekken, kun je helaas geen gebruikmaken van de desbetreffende onderdelen van de diensten.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

5.1. Doorgifte van gegevens aan derden

Wij geven jouw gegevens alleen door aan derden buiten ABOUT YOU als dit wettelijk is toegestaan (bijv. omdat wij of de derde een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van de gegevens, wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven of op basis van jouw toestemming).

Naast de derde partijen die in onze privacyverklaring en in ons CMP worden genoemd, kunnen wij persoonsgegevens met name aan een derde partij verstrekken,

 • als wij op basis van wettelijke vereisten of door een uitvoerbaar officieel of gerechtelijk bevel in een individueel geval daartoe verplicht zijn (tegenover autoriteiten);
 • in verband met juridische geschillen (aan rechtbanken of onze advocaten) of audits (aan accountants);
 • als wij samenwerken met fiscale adviseurs;
 • in verband met mogelijke strafbare feiten aan de bevoegde onderzoeksautoriteiten;
 • in geval van verkoop van het bedrijf (aan de koper).

Als we jouw gegevens aan derden doorgeven op basis van jouw toestemming, kan de toelichting ook worden gegeven bij het vragen van de toestemming.

5.2. Doorgifte aan verwerkers

Voor sommige onderdelen maken we in het kader van de verwerking van jouw gegevens gebruik van zogenaamde verwerkers. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon die in onze opdracht en op basis van onze instructies persoonsgegevens verwerkt, waarbij wij verantwoordelijk blijven voor de gegevensverwerking. Verwerkers gebruiken de gegevens niet voor hun eigen doeleinden, maar voeren de gegevensverwerking uitsluitend uit voor de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor zover de verwerkers niet al in deze privacyverklaring worden genoemd, zijn dit met name de volgende categorieën van verwerkers:

 • IT-dienstverleners (verzenden van e-mails en nieuwsbrieven),
 • callcenters (beantwoorden van vragen van klanten).

6. Opslagduur en gegevenswissing

ABOUT YOU slaat persoonsgegevens alleen op zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden opslaan, indien of zolang het verder opslaan voor bepaalde doeleinden wettelijk is toegestaan.

Als je je klantenaccount/gebruikersaccount sluit, zullen wij alle opgeslagen persoonsgegevens wissen. Als volledige wissing om wettelijke redenen niet mogelijk of niet vereist is, blokkeren we deze informatie. We blokkeren deze informatie bijvoorbeeld als we verplicht zijn om deze te bewaren op grond van handels- of belastingwetgeving, bijvoorbeeld op grond van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en de Duitse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AO). Hier zijn we verplicht om deze informatie maximaal tien jaar te bewaren voor belastingcontroles en audits. Zelfs als er geen wettelijke verplichting is om gegevens te bewaren, kunnen we in bepaalde wettelijk toegestane gevallen afzien van onmiddellijke wissing. Dit geldt bijvoorbeeld als de betreffende informatie nog nodig kan zijn voor de verdere afhandeling van de overeenkomst of voor gerechtelijke vervolging of juridische verdediging (bijvoorbeeld in het geval van klachten). Het bepalende criterium voor de duur van de blokkering zijn dan de respectievelijke wettelijke verjaringstermijnen, waarna we de informatie wissen. In de regel eindigen de verjaringstermijnen 3 jaar na het einde van het jaar waarin je een aankoop bij ons hebt gedaan.

7. Ontvangers buiten de EER

Wij geven persoonsgegevens ook door aan derden of verwerkers die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER“). In dit geval zorgen we ervoor dat de ontvanger een passend niveau van gegevensbescherming heeft of dat we jouw uitdrukkelijke toestemming hebben voordat we de gegevens doorzenden.

Er is bijvoorbeeld sprake van een passend niveau van gegevensbescherming, als de Europese Commissie een zogeheten adequaatheidsbesluit heeft genomen voor het betreffende land (art. 45 AVG). Voor de VS heeft de Europese Commissie het besluit genomen dat daar een passend niveau van gegevensbescherming bestaat als de ontvanger van de gegevens deelneemt aan het EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) en hiervoor een actuele certificering heeft. Als de ontvangers van je persoonsgegevens zich in de VS bevinden en deelnemen aan het DPF, vertrouwen we daarom op dit adequaatheidsbesluit (art. 45 AVG).

Als alternatief stellen we een passend niveau van gegevensbescherming vast door met ontvangers de zogenaamde EU-standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie overeen te komen (art. 46 AVG). In dit geval voeren we zogenaamde Transfer Impact Assessments uit en maken we waar nodig afspraken met de ontvanger of implementeren we aanvullende beschermingsmaatregelen. Concreet komen we module 1 van de EU-standaardcontractbepalingen overeen met ontvangers die (onafhankelijke) verwerkingsverantwoordelijken zijn en module 2 van de EU-standaardcontractbepalingen met ontvangers die als onze verwerkers optreden.

Het gaat hierbij om derden of verwerkers in de volgende landen: VS (we baseren ons hierbij op het "DPF"), VK (we baseren ons hierbij op het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie dat hier kan worden opgeroepen), India en Singapore. Voor gegevensoverdrachten naar India en Singapore hebben we gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming door EU-standaardcontractbepalingen af te sluiten en een Transfer Impact Assessment uit te voeren.

Je kunt een kopie van de specifiek overeengekomen regelingen voor het waarborgen van het passende niveau van gegevensbescherming bij ons opvragen. Neem hiervoor contact op via [email protected] of via de in
hoofdstuk 2 genoemde contactgegevens.

8. Jouw rechten

8.1. Overzicht

Naast het recht om de toestemmingen die je ons hebt gegeven in te trekken, heb je de volgende verdere rechten als aan de respectievelijke wettelijke vereisten wordt voldaan::

 • het recht op informatie over jouw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen (art. 15 AVG), in het bijzonder kun je informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie jouw gegevens zijn of worden verstrekt, de geplande opslagperiode, de herkomst van jouw gegevens als deze niet rechtstreeks bij jou zijn verzameld;
 • het recht op rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens (art. 16 AVG);
 • thet recht op wissing van jouw door ons opgeslagen gegevens (art. 17 AVG), voor zover aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan en in het bijzonder geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten op verdere opslag door ons in acht hoeven te worden genomen;
 • het recht op beperking van de verwerking van jouw gegevens (art. 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist (gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren); de verwerking onwettig is, maar je het wissen ervan weigert; wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 AVG (zolang nog niet is vastgesteld of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van jou),
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG, d.w.z. het recht om in geval van verwerking op basis van jouw toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG) of voor de uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 b) AVG), die wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, de door ons over jou opgeslagen gegevens te laten overdragen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat of de overdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te eisen (dit laatste voor zover dit technisch haalbaar is).

Je kunt de bovengenoemde rechten die je toekomen, uitoefenen via [email protected].

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiervoor kun je met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van je gebruikelijke woon- of werkplaats of het hoofdkantoor van ons bedrijf..

8.2. Rechten van bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ("reclamebezwaar”).

Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van art. 6 lid 1 f) AVG om redenen die voortvloeien uit jouw specifieke situatie. Wij zullen dan stoppen met de verwerking van jouw gegevens, tenzij wij - in overeenstemming met de wettelijke vereisten - dwingende gerechtvaardigde gronden voor verdere verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw rechten, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Je kunt je rechten op bezwaar uitoefenen via [email protected].

8.3. Recht van herroeping

Voor zover wij gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Je herroeping verandert niets aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming(en) voorafgaand aan de herroeping.

Je kunt je rechten op bezwaar in het algemeen uitoefenen via [email protected].

Je kunt je toestemming voor het gebruik van cookies of de verwerking van je persoonsgegevens op basis daarvan te allen tijde geheel of gedeeltelijk herroepen door je instellingen in ons CMP hier te wijzigen en te klikken op "Selectie bevestigen" of door te klikken op "Alles weigeren". Je vindt ons CMP ook altijd onderaan de pagina onder de link "Voorkeurcentrum (toestemmingsbeheer)".

8.4. Fanpages

Voor de verwerking van jouw informatie met betrekking tot pagina-inzichten in samenwerking met Meta, zijn we met Meta overeengekomen dat Meta primair verantwoordelijk is voor het verstrekken van informatie over de verwerking van jouw informatie met betrekking tot pagina-inzichten en om je in staat te stellen je rechten op het gebied van gegevensbescherming uit te oefenen (bijv. recht van bezwaar). Meer informatie over je rechten op het gebied van gegevensbescherming in verband met pagina-inzichten en hoe je deze rechtstreeks bij Meta kunt uitoefenen, vind je hier .

Als je je rechten tegenover ABOUT YOU uitoefent, sturen we je verzoek door naar Meta..

>